Partners in Internationale Jaar van de Plantgezondheid

Verschillende instellingen en organisaties hebben de handen ineen geslagen om het  belang van plantgezondheid onder de aandacht te brengen. Met hun kennis, expertise en netwerk richten de partners zich op de relaties van planten met schadelijke en nuttige organismen en de omgeving. Ze bestuderen hoe ziekten en plagen te detecteren, te voorkomen en te beheersen zijn.

Centre for Soil Ecology (CSE)

Een gezonde bodem zorgt voor stabiele oogsten, minder milieuvervuiling en klimaatbestendig landgebruik. Veel processen in de bodem zijn echter onzichtbaar, wat een gedegen beheer lastig maakt. Het CSE (Centrum voor Bodemecologie) vertaalt de laatste bodemkennis naar boeren, landbeheerders en beleidsmakers.
In het CSE werken de moederorganisaties Wageningen University & Research (WUR) en Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) nauw samen met verschillende andere partners.

KNPV-logo 1 RGB50cm

Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV)

Binnen de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) is veel kennis voorhanden over ziekten en plagen van planten en de bescherming van planten ertegen. De KNPV verenigt een diverse groep personen die werken of studie verrichten binnen dit veelzijdige vakgebied of daarin belangstellend zijn. Zij bestaat sinds 1891, kent ruim 600 leden en bevordert hun samenwerking en de uitwisseling van kennis binnen de vereniging en daarbuiten.

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek. Met meer dan 300 onderzoekers en studenten is het NIOO één van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
De NIOO-ers bestuderen organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen. Samen onderzoeken ze de volle breedte van planten-, dier- en microbiële ecologie, zowel op het land als in het water. Deze multidisciplinaire samenwerking tussen de ecologen biedt de unieke mogelijkheid om tot een brede, allesomvattende onderzoeksaanpak te komen. Die aanpak is nodig om de vaak uiterst complexe ecologische vraagstukken te ontrafelen.

Wageningen University & Research (WUR)

De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 5.000 medewerkers en 12.000 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.

Plantgezondheid 2020