Privacy & Cookie verklaring

Plantgezondheid2020.nl gebruikt de Privacy en Cookieverklaring van de WUR, zoals hieronder weergegeven.

Wageningen University en de stichting Wageningen Research vormen beiden het samenwerkingsverband Wageningen University & Research (WUR).

Uw privacy wordt gerespecteerd

WUR hecht belang aan de bescherming van uw privacy en het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze diensten. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing

Deze verklaring beschrijft uw rechten en plichten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens via onze websites en applicaties en het gebruik van cookies. In het Reglement bescherming persoonsgegevens staan algemene bepalingen die ook gelden voor uw gebruik van de websites of applicaties van WUR.

WUR gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

Wageningen University & Research verwerkt verschillende persoonsgegevens die worden verkregen door uw gebruik van onze websites en applicaties, zoals uw IP-adres, de datum en het tijdstip van bezoek, uw locatie, browsertype en uw besturingssysteem. Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  1. Verbetering van onze website
  2. Marketingdoeleinden
  3. Social media sharing

Onze website www.wur.nl geeft u op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren. Zo kunt u een brochure aanvragen, zich aanmelden voor een seminar, of een alumniformulier invullen. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is

Informatie over hoe Wageningen University & Research omgaat met het inschakelen van derden, de doorgifte naar andere landen, bewaartermijnen, informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die via het gebruik van de website of applicaties zijn verkregen en de contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming is te lezen in het Reglement bescherming persoonsgegevens.

We begrijpen het belang van het bewaken van de privacy van kinderen. Om die reden verzamelen we niet bewust persoonsgegevens van kinderen zonder de vereiste goedkeuring van hun ouders. We vragen kinderen onder de 16 jaar die bij het gebruik van onze online diensten hun persoonsgegevens willen achterlaten, om hun ouder of voogd dit te laten doen. We kunnen vragen om uw persoonsgegevens, zoals uw geboortedatum, voor doeleinden van leeftijdsverificatie en om geldende leeftijdsbeperkingen te handhaven.

De websites en applicaties van Wageningen University & Research maken gebruik van een passende beveiliging en versleutelde verbindingen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Om bezoeken aan wur.nl te optimaliseren worden anonieme bezoekersstatistieken bijgehouden. Hiervoor worden cookies gebruikt. Daarnaast worden cookies gebruikt zodat u direct gebruik kunt maken van onze sociale media. U kunt in de instellingen aangeven of u deze cookies wilt toestaan. U hoeft dit slechts eenmalig aan te geven totdat u uw tijdelijke bestanden wist.

Uitleg cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij maskeren daartoe het laatste octet van het IP-adres.

Er zijn 3 soorten cookies:

Noodzakelijke cookies: Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Bijvoorbeeld het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Analytische cookies: Onze website en marketing e-mails maken gebruik van deze cookies om onze website en bijbehorende statistieken te analyseren waardoor WUR de website kan verbeteren. WUR gebruikt deze statistieken om de website en mailing continu te verbeteren en u van relevante informatie te voorzien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social plug-in cookies: dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst waardoor wij u social sharing buttons kunnen tonen, bijvoorbeeld YouTube (Google), Twitter en LinkedIn. Door middel van deze plug-ins kunt u ons internetaanbod delen. Ze zijn te herkennen aan de logo’s van de social media-aanbieders. De integratie van deze plug-ins betekent niet dat uw gegevens automatisch aan deze social media-aanbieders overgedragen worden. Dit gebeurt alleen door het klikken op de button. Op dat moment wordt u doorverwezen naar de betreffende website en gelden de bepalingen over de bescherming van uw gegevens van die aanbieder. WUR heeft hier verder geen invloed op en is hier niet voor verantwoordelijk.

Op het moment dat u onze website voor het eerst bezoekt, krijgt u een melding in beeld waarin wordt uitgelegd dat u, door verder te gaan op onze website, toestemming geeft voor het gebruik van deze cookies. Bent u het hier niet mee eens, klik dan bij de melding Afwijzen. U kunt ook uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Kijk daarvoor hieronder bij cookies accepteren of weigeren.

Cookies accepteren of weigeren

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Klik op de naam van uw browser om te lezen hoe u zelf uw instellingen aanpast.

Lees alles over de verschillende cookies er worden gebruikt.

U hebt het recht WUR te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Hiervoor verwijzen wij u graag naar www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Integriteit waar u de formulieren kunt vinden op basis waarvan u deze verzoeken aan WUR kunt richten.

Als u het niet eens bent met hoe de WUR omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming privacy@wur.nl.

Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

De voorwaarden in deze verklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op de website of in de applicatie gepubliceerd zijn.

Voor vragen naar aanleiding van deze privacy en cookie verklaring: privacy@wur.nl.

Wageningen University & Research

Mei 2018

Who we are

Our website address is: https://www.plantgezondheid2020.nl.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Plantgezondheid 2020